Vinohradnícke oblasti D.O.Ca Rioja

rioja

D.O.Ca RIOJA
jedna z piatich najznámejších vinohradníckych oblastí sveta

Archeologické nálezy z čias rímskej nadvlády v Španielsku dokazujú, že pestovanie vínnej révy a výroba vína sa začala v La Rioja už pred viac ako 2000 rokmi. Vinárska tradícia v Rioje začala nadobúdať svoj “špeciálny” profil, keď v druhej polovici 19. storočia začali vznikať prvé dnešné vinárske závody a zavádzať sa nové metódy pre výrobu a zrenie vína. Významný výrobný a obchodný rozvoj zaznamela Rioja v posledných rokoch 20. storočia, kedy prestíž, ktorú získala na základe kvality svojich vín, ju premenila na jednu z najväčších vinohradníckych oblastí na svete. 

Rioja bola prvou vinohradníckou oblasťou, ktorá získala v roku 1991 označenie “Denominación de Origen Calificada (D.O.Ca)”, vyšší stupeň ako D.O., ktoré je zárukou dosiahnutia maximálnej kvality a spĺňania najprísnejších kritérií pri výrobe vína (vymedzenie oblasti výroby, odrody viniča, ktoré môžu byť pestované, maximálne povolené výnosy (kg/ha), technika výroby, zrenie vína, atď.). Rioja je aktuálne jednou z oblastí s chráneným označením pôvodu na svete, ktorá ponúka najvyššie záruky kvality a autenticity svojich vín a ako jedna z mála vyžaduje, aby fľašovanie celej výroby prebiehalo v mieste pôvodu.

Tento privilegovaný región na pestovanie hrozna a výrobu vína s viac ako 63000 hektármi registrovaných viníc sa nachádza na severe Španielska, na oboch brehoch rieky Ebro, v provinciách La Rioja, Álava a Navarra. Nadmorská výška dosahuje 700m n.m. a vplyv tu majú tak rozdielne podnebia ako je atlantické a stredomorské, ktoré poskytujú mierne teploty a ročné zrážky o niečo viac ako 400l/m2, čo sú veľmi vhodné podmienky na pestovanie viniča. D.O.Ca Rioja sa delí na tri podoblasti s rôznymi charakteristikami: 1) Rioja Alavesa s vplyvom atlantickej klímy a s málo úrodnými vápenato-ílovitými pôdami umiestnenými na terasách a malých pozemkoch. Podoblasť Rioja Alavesa je najpopulárnejšia. 2) Rioja Alta, kde dominuje taktiež atlantické podnebie a ktorej pôdy sú vápenato-ílovité, železito-ílovité a lužné. 3) Rioja Baja má suchšie a teplejšie stredomorské podnebie. Pôdy sú väčšinou železito-ílovité a lužné. 

Maximálny povolený výnos, s cieľom optimalizovať kvalitu vína, je stanovený na 6500kg na hektár. Aktuálna produkcia D.O.Ca Rioja sa pohybuje v rozmedzí 280 až 300 miliónov litrov, z čoho 90% pripadá červenému vínu a zvyšok bielemu a ružovému. Povolené sú odrody červené: Tempranillo, Garnacha, Graciano, Mazuelo a Maturana Tinta a odrody biele: Viura, Malvasía, Garnacha Blanca, Tempranillo Blanco, Maturana Blanca, Turruntés, Chardonnay, Sauvignon Blanc a Verdejo. 

Vína zrejú v dubových sudoch s objemom 225l, kde prebieha pomalý evolučný proces mikro-okysličovania a stabilizácie a zároveň sa získavajú arómy a chute, ktoré poskytujú taníny z dreva. Proces zrenia sa kompletizuje vo fľaši, kde sa víno ďalej vyvíja, aby dosiahlo svoj plný potenciál. Podľa zvoleného procesu zrenia sa víno delí do štyroch kategórií (označené štítkami na fľaši):

-   Záruka pôvodu (Cosecha - Joven): Táto kategória zaručuje pôvod a ročník vína. Zvykne sa jednať o 1-2 ročné vína alebo o vína, ktoré nespĺňajú požiadavky pre kategórie Crianza, Reserva alebo Gran Reserva, ale prešli procesom zrenia (napr. autorské vína).
-   Crianza: Zodpovedá 3 ročným vínam, ktoré zrejú minimálne 1 rok v barikovom sude z dubu. Pri bielych vínach je minimálna doba zrenia v sude 6 mesiacov.
-   Reserva: Do tejto kategórie patria vína, ktoré zrejú minimálne 3 roky (v barikovom sude z dubu a vo fľaši), z čoho aspoň 1 rok v sude. Pri bielych vínach sú to 2 roky s aspoň 6 mesiacmi v barikovom sude.
-  Gran Reserva: Zodpovedá výnimočným ročníkom a vínam, ktoré zrejú minimálne 2 roky v barikovom sude z dubu a 3 roky vo fľaši. Pre biele vína je stanovená doba zrenia na 4 roky, z ktorých musí byť aspoň 6 mesiacov v barikovom sude.

S odrodou Tempranillo ako základom, sa červené vína z D.O.Ca Rioja charakterizujú ako veľmi vyrovnané v obsahu alkoholu, farbe a kyslosti, s dobre kompenzovanou štruktúrou s jemnou a elegantnou chuťou.

Zobraziť vína z D.O.Ca Rioja kliknutím tu (biele) alebo tu (červené).

Späť do obchodu