Vinohradnícke oblasti

rioja

D.O.Ca RIOJA
jedna z piatich najznámejších vinohradníckych oblastí sveta

Archeologické nálezy z čias rímskej nadvlády v Španielsku dokazujú, že pestovanie vínnej révy a výroba vína sa začala v La Rioja už pred viac ako 2000 rokmi. Vinárska tradícia v Rioje začala nadobúdať svoj “špeciálny” profil, keď v druhej polovici 19. storočia začali vznikať prvé dnešné vinárske závody a zavádzať sa nové metódy pre výrobu a zrenie vína. Významný výrobný a obchodný rozvoj zaznamela Rioja v posledných rokoch 20. storočia, kedy prestíž, ktorú získala na základe kvality svojich vín, ju premenila na jednu z najväčších vinohradníckych oblastí na svete. 

Rioja bola prvou vinohradníckou oblasťou, ktorá získala v roku 1991 označenie “Denominación de Origen Calificada (D.O.Ca)”, vyšší stupeň ako D.O., ktoré je zárukou dosiahnutia maximálnej kvality a spĺňania najprísnejších kritérií pri výrobe vína (vymedzenie oblasti výroby, odrody viniča, ktoré môžu byť pestované, maximálne povolené výnosy (kg/ha), technika výroby, zrenie vína, atď.). Rioja je aktuálne jednou z oblastí s chráneným označením pôvodu na svete, ktorá ponúka najvyššie záruky kvality a autenticity svojich vín a ako jedna z mála vyžaduje, aby fľašovanie celej výroby prebiehalo v mieste pôvodu.

Tento privilegovaný región na pestovanie hrozna a výrobu vína s viac ako 63000 hektármi registrovaných viníc sa nachádza na severe Španielska, na oboch brehoch rieky Ebro, v provinciách La Rioja, Álava a Navarra. Nadmorská výška dosahuje 700m n.m. a vplyv tu majú tak rozdielne podnebia ako je atlantické a stredomorské, ktoré poskytujú mierne teploty a ročné zrážky o niečo viac ako 400l/m2, čo sú veľmi vhodné podmienky na pestovanie viniča. D.O.Ca Rioja sa delí na tri podoblasti s rôznymi charakteristikami: 1) Rioja Alavesa s vplyvom atlantickej klímy a s málo úrodnými vápenato-ílovitými pôdami umiestnenými na terasách a malých pozemkoch. Podoblasť Rioja Alavesa je najpopulárnejšia. 2) Rioja Alta, kde dominuje taktiež atlantické podnebie a ktorej pôdy sú vápenato-ílovité, železito-ílovité a lužné. 3) Rioja Baja má suchšie a teplejšie stredomorské podnebie. Pôdy sú väčšinou železito-ílovité a lužné. 

Maximálny povolený výnos, s cieľom optimalizovať kvalitu vína, je stanovený na 6500kg na hektár. Aktuálna produkcia D.O.Ca Rioja sa pohybuje v rozmedzí 280 až 300 miliónov litrov, z čoho 90% pripadá červenému vínu a zvyšok bielemu a ružovému. Povolené sú odrody červené: Tempranillo, Garnacha, Graciano, Mazuelo a Maturana Tinta a odrody biele: Viura, Malvasía, Garnacha Blanca, Tempranillo Blanco, Maturana Blanca, Turruntés, Chardonnay, Sauvignon Blanc a Verdejo. 

Vína zrejú v dubových sudoch s objemom 225l, kde prebieha pomalý evolučný proces mikro-okysličovania a stabilizácie a zároveň sa získavajú arómy a chute, ktoré poskytujú taníny z dreva. Proces zrenia sa kompletizuje vo fľaši, kde sa víno ďalej vyvíja, aby dosiahlo svoj plný potenciál. Podľa zvoleného procesu zrenia sa víno delí do štyroch kategórií (označené štítkami na fľaši):

-   Záruka pôvodu (Cosecha - Joven): Táto kategória zaručuje pôvod a ročník vína. Zvykne sa jednať o 1-2 ročné vína alebo o vína, ktoré nespĺňajú požiadavky pre kategórie Crianza, Reserva alebo Gran Reserva, ale prešli procesom zrenia (napr. autorské vína).
-   Crianza: Zodpovedá 3 ročným vínam, ktoré zrejú minimálne 1 rok v barikovom sude z dubu. Pri bielych vínach je minimálna doba zrenia v sude 6 mesiacov.
-   Reserva: Do tejto kategórie patria vína, ktoré zrejú minimálne 3 roky (v barikovom sude z dubu a vo fľaši), z čoho aspoň 1 rok v sude. Pri bielych vínach sú to 2 roky s aspoň 6 mesiacmi v barikovom sude.
-  Gran Reserva: Zodpovedá výnimočným ročníkom a vínam, ktoré zrejú minimálne 2 roky v barikovom sude z dubu a 3 roky vo fľaši. Pre biele vína je stanovená doba zrenia na 4 roky, z ktorých musí byť aspoň 6 mesiacov v barikovom sude.

S odrodou Tempranillo ako základom, sa červené vína z D.O.Ca Rioja charakterizujú ako veľmi vyrovnané v obsahu alkoholu, farbe a kyslosti, s dobre kompenzovanou štruktúrou s jemnou a elegantnou chuťou.

Zobraziť vína z D.O.Ca Rioja kliknutím tu (biele) alebo tu (červené).

 

ribera

D.O. RIBERA DEL DUERO
famózna oblasť s celosvetovo preslávenými červenými vínami

Vinohradnícka oblasť s chráneným označením pôvodu (“Denominación de Origen“ = D.O.) Ribera del Duero sa nachádza v autonómnom spoločenstve Kastília-León, približne 150 km na sever od Madridu. Charakterizuje sa výrobou vysoko kvalitných červených vín, ktoré patria medzi najlepšie a najuznávanejšie na svete. 

Špecifické klimatické podmienky tohto regiónu majú významný vplyv počas vegetatívneho cyklu viniča a hrajú kľúčovú úlohu pri jeho vývoji a pri zrení hrozna. Z týchto špeciálnych podmienok závisí do značnej miery kvalita získaného muštu. Podnebie sa vyznačuje mierne nízkym množstvom zrážok (400-600mm za rok), suchými letami, dlhými chladnými zimami a značnými teplotnými výkyvmi v priebehu všetkých ročných období. Jedná sa o stredomorské podnebie s kontinentálnym charakterom. Intenzívny chlad spomaľuje pučanie viniča. Prudké zmeny teplôt v lete medzi dňom a nocou spôsobujú dokonalú rovnováhu pre dozrievanie hrozna. Na jeseň sa zberá hrozno výnimočnej kvality. Vrstvy ílovitých pieskov sa striedajú s vrstvami vápenca, slieňa a vápnitými konkréciami, čo dodáva tunajšiemu vínu jeho typický charakter. Nadmorská výška sa pohybuje od 750 do 850m n.m.

Maximálny povolený výnos, s cieľom optimalizovať kvalitu vína, je stanovený na 7000kg na hektár. Drvivá väčšina produkcie pripadá červenému vínu. Povolené sú odrody červené: Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec a Garnacha Tinta a odrody biele: Albillo.

Všetky vína s chráneným označením pôvodu D.O. Ribera del Duero podstupujú fyzikálne, chemické, biologické a organoleptické analýzy. Červené vína musia obsahovať minimálne 75% odrody Tempranillo (tiež známa ako “Tinta del País” alebo “Tinto Fino”) a delia sa do štyroch kategórií (označené štítkami na fľaši):
 
-   Záruka pôvodu (Cosecha - Joven): Vína, ktoré nezrejú v barikovom sude z dubu alebo vína, ktoré zrejú v sudoch menej ako 12 mesiacov. 
-   Crianza: Zodpovedá vínam, ktoré zrejú minimálne 2 roky (v barikovom sude z dubu a vo fľaši), z toho minimálne 1 rok v sude. 
-   Reserva: Jedná sa o vína, ktoré zrejú minimálne 3 roky (v barikovom sude z dubu a vo fľaši), z toho minimálne 1 rok v sude. 
-   Gran Reserva: Vína, ktoré zrejú minimálne 5 rokov (v barikovom sude z dubu a vo fľaši), z toho minimálne 2 roky v sude. 

Každá fľaša z vinohradníckej oblasti D.O. Ribera del Duero je exkluzívna. Jej obsah skrýva vysoko kvalitné a nezameniteľné víno, ktoré Vám ponúkne nevšedný zážitok.

Zobraziť vína z D.O. Ribera del Duero kliknutím tu.

 

rueda

D.O. RUEDA
nenapodobiteľné, grandiózne biele vína z autochtónnej odrody Verdejo

Vinohradnícka oblasť Rueda bola prvou v autonómnom spoločenstve Kastília-León s chráneným označením pôvodu (“Denominación de Origen“ = D.O.). Získala ho v roku 1980, po niekoľko ročnom úsilí pre uznanie a ochranu autochtónnej odrody: Verdejo. D.O. Rueda je oblasťou, ktorá má veľmi priaznivé prírodné podmienky na výrobu vysoko kvalitných bielych vín. V Španielsku patria medzi najpredávanejšie a pre svoju svoju jedinečnosť a kvalitu sa vyvážajú do celého sveta, kde sa tešia stále väčšej obľube.

Osobitosť D.O. Rueda definujú tri prvky: hrozno Verdejo, autochtónna odroda z tejto oblasti, kontinetálna klíma a štrkové pôdy.

Hrozno Verdejo rastie v oblasti Rueda už niekoľko storočí. Do Španielska bolo prinesené v 11. storočí. Biele vína pripravené z odrody Verdejo sa vyznačujú nádhernou vôňou, lahodnou chuťou a vynikajúcou kyslosťou. Sú to vína so skvelou harmóniou, ktoré vďaka svojím charakteristikám pozývajú po prvom pohári na druhý.

D.O. Rueda sa nachádza v nadmorskej výške 700-800m, na rovinatom teréne, kde zima je dlhá a chladná, jar krátka s neskorými mrazmi a leto horúce a suché. Toto núti vínnu révu hľadať vodné zdroje hlboko v podzemí, viac ako v iných častiach Európy. Dažde sú zriedkavé (300-500l za rok). Teplotné rozdiely medzi dňom a nocou, sú tajomstvom rovnováhy medzi cukrom, ktoré získava hrozno so slnkom a kyslosťou, ktorú nestratí počas chladnejších nocí. Podnebie je stredomorské s kontinentálnym vplyvom.

Maximálny povolený výnos, s cieľom optimalizovať kvalitu vína, je stanovený pre odrodu Verdejo na 8000 / 10000kg na hektár. Rozloha registrovaných vinohradov je 13000 hektárov a takmer celá produkcia pripadá bielemu vínu. Povolené sú odrody biele: Verdejo, Sauvignon Blanc, Viura a Palomino Fino a odrody červené: Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot a Garnacha.

Všetky vína s chráneným označením pôvodu D.O. Rueda musia prejsť senzorickými a fyzikálno-chemickými analýzami. Zárukou kontroly a pôvodu vína sú štítky na fľaši podľa ktorých sa biele vína delia do nasledovných kategórií: 
 
-   Rueda Verdejo: Víno, pri ktorého výrobe sa používa minimálne 85% odrody Verdejo. 
-   Rueda: Víno pripravené s minimálne 50% odrody Verdejo.
-   Rueda Sauvignon: Víno, pri ktorého výrobe sa používa minimálne 85% odrody Sauvignon Blanc.
-   Rueda Espumoso: Šumivé víno, ktoré sa pripravuje tradičnou metódou druhého kvasenia vo fľaši a ktoré zreje vo fľaši minimálne 9 mesiacov. Ak je to suché alebo polosuché, tak sa používa minimálne 50% odrody Verdejo. Ak je to Brut alebo Brut Nature, tak sa používa minimálne 85% odrody Verdejo.
-   Rueda Dorado: Likérové víno, suché, získané oxidačným zrením. Pred uvedením na trh, ostáva aspoň 2 roky v dubovom sude.

Biele vína z D.O. Rueda pripravené z autochtónnej odrody Verdejo sú unikátne vďaka svojej nádhernej vôňi, lahodnej chuti a vynikajúcej kyslosti.

Zobraziť vína z D.O. Rueda kliknutím tu.

 

vinos-do-navarra

D.O. NAVARRA
považovaná za najlepšiu oblasť vo výrobe ružových vín v Španielsku

Dôkazy o pestovaní viniča a výrobe vína vo vinohradníckej oblasti D.O. Navarra pochádzajú ešte z doby rímskej nadvlády. Oblasť s chráneným označením pôvodu D.O. Navarra sa nachádza na severe Španielska, medzi slávnou Riojou a Francúzskom, a je známa svojimi kvalitnými ružovými a červenými vínami. V príprave ružových vín je považovaná za najlepšiu v Španielsku.

D.O. Navarra sa rozkladá na 11000 hektároch a delí sa do 5 podoblastí: Baja Montaña, Valdizarbe, Tierra Estella, Ribera Alta a Ribera Baja. Jednou z hlavných charakteristík, ktoré definujú túto oblasť je veľká rozmanitosť krajiny a klímy. V D.O. Navarra, ako jedinej vinohradníckej oblasti v Španielsku, pôsobia až tri klímy (atlantická, kontinentálna a stredomorská). K tomuto dochádza kvôli blízkosti Kantábrijských vrchov, vplyvu Pyrenejí a údoliu rieky Ebro. Pôdy sú vápenaté, chudobné na íl a živiny, sú zdravé a dobre odvodnené. Nadmorská výška je v rozpätí od 250 do 550m. Ročné zrážky sa pohybujú od 450 do 680mm.

Vo viac ako 70% vinohradoch sa pestujú autochtónne odrody (Garnacha, Tempranillo...), zatiaľ čo zvyšných 30% je tvorených známymi medzinárodnými odrodami (Cabernet Sauvignon, Chardonnay...). 90% pestovaného hrozna sú červené odrody. 63% výroby pripadá červenému a 25% ružovému vínu. Povolené sú odrody biele: Chardonnay, Garnacha Blanca, Malvasía, Moscatel de Grano Menudo, Sauvignon Blanc a Viura a odrody červené: Cabernet Sauvignon, Garnacha Tinta, Graciano, Merlot, Mazuelo, Pinot Noir, Syrah a Tempranillo.

Vďaka výborným prírodným podmienkam a dlhej tradícii výroby, vína z D.O. Navarra ponúkajú širokú škálu možností: od preslávených ružových až po šťavnaté mladé červené vína, od lahodných bielych až po veľkolepé barikové červené vína (crianza, reserva). Vína vhodné pre každú príležitosť a všetky chute, prispôsobené spotrebiteľovi tak, aby zažil nové senzácie a príjemné okamihy.

Zobraziť vína z D.O. Navarra kliknutím tu (biele), tu (ružové) alebo tu (červené).

 

rias-baixas

D.O. RÍAS BAIXAS
jedna z najlepších oblastí vo výrobe bielych vín v Španielsku

Vinohradnícka oblasť Rías Baixas (Galícia, severozápadné Španielsko) bola vyhlásená za oblasť s chráneným označením pôvodu (“Denominación de Origen“ = D.O.) v roku 1988. Hlavným protagonistom v tejto oblasti je autochtónna odroda Albariño, z ktorej sa vyrába jedno z najžiadanejších a najkvalitnejších bielych vín v Španielsku. 

D.O. Rías Baixas je rozdelená do 5 podoblastí:  Valle de Salnés, Condado de Tea, El Rosal, Sotomayor y Ribera del Ulla, s celkovou rozlohou 2400 hektárov. Jedná sa o nížiny s nadmorskou výškou do 300m, v blízkosti oceánu a na dolných tokoch riek. Na tomto území má vplyv atlantická klíma s miernymi teplotami počas všetkých ročných období, s dostatkom slnečného svitu a s výdatnými zrážkami, ktoré sa znížia v letnom období. Priemerná teplota v zime je 10ºC s malými rozdielmi medzi dennými a nočnými teplotami. Vína sú atlantického charakteru. Pôdy sú prevažne tvorené žulou a naplaveninami.

Vína s ochrannou známkou vinohradníckej oblasti D.O. Rías Baixas môžu byť vyrobené iba z nasledovných bielych odrôd: Albariño, Loureira Blanca / Marqués, Treixadura, Caiño Blanco, Torrontés a Godello a z nasledovných červených odrôd: Caiño Tinto, Espadeiro, Loureira Tinta, Sousón, Mencía, Brancellao a Pedral.

Vína z D.O. Rías Baixas zbierajú vyznamenania a ocenenia z najprestížnejších súťaží a sú obľubené nielen v Španielsku ale aj po celom svete. 

Zobraziť vína z D.O. Rías Baixas kliknutím tu.

 

castilla-y-leon

VT/IGP CASTILLA Y LEÓN

Castilla y León je chránené zemepisné označenie, ktoré sa používa pre vína vyrobené z hrozna vypestovaného v autonómnom spoločenstve Kastília-León. Pod týmto chráneným označením sa pripravujú biele, ružové a červené vína v provinciách Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid a Zamora. Prevláda tu stredomorsko-kontinentálne podnebie s nízkymi zrážkami a rozmanitými pôdami.

Zobraziť vína z VT/IGP Castilla y León kliknutím tu (biele) alebo tu (ružové).

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie