Vinohradnícke oblasti

rioja

D.O.Ca RIOJA
jedna z piatich najznámejších vinohradníckych oblastí sveta

Archeologické nálezy z čias rímskej nadvlády v Španielsku dokazujú, že pestovanie vínnej révy a výroba vína sa začala v La Rioja už pred viac ako 2000 rokmi. Vinárska tradícia v Rioje začala nadobúdať svoj “špeciálny” profil, keď v druhej polovici 19. storočia začali vznikať prvé dnešné vinárske závody a zavádzať sa nové metódy pre výrobu a zrenie vína. Významný výrobný a obchodný rozvoj zaznamela Rioja v posledných rokoch 20. storočia, kedy prestíž, ktorú získala na základe kvality svojich vín, ju premenila na jednu z najväčších vinohradníckych oblastí na svete. 

Rioja bola prvou vinohradníckou oblasťou, ktorá získala v roku 1991 označenie “Denominación de Origen Calificada (D.O.Ca)”, vyšší stupeň ako D.O., ktoré je zárukou dosiahnutia maximálnej kvality a spĺňania najprísnejších kritérií pri výrobe vína (vymedzenie oblasti výroby, odrody viniča, ktoré môžu byť pestované, maximálne povolené výnosy (kg/ha), technika výroby, zrenie vína, atď.). Rioja je aktuálne jednou z oblastí s chráneným označením pôvodu na svete, ktorá ponúka najvyššie záruky kvality a autenticity svojich vín a ako jedna z mála vyžaduje, aby fľašovanie celej výroby prebiehalo v mieste pôvodu.

Tento privilegovaný región na pestovanie hrozna a výrobu vína s viac ako 63000 hektármi registrovaných viníc sa nachádza na severe Španielska, na oboch brehoch rieky Ebro, v provinciách La Rioja, Álava a Navarra. Nadmorská výška dosahuje 700m n.m. a vplyv tu majú tak rozdielne podnebia ako je atlantické a stredomorské, ktoré poskytujú mierne teploty a ročné zrážky o niečo viac ako 400l/m2, čo sú veľmi vhodné podmienky na pestovanie viniča. D.O.Ca Rioja sa delí na tri podoblasti s rôznymi charakteristikami: 1) Rioja Alavesa s vplyvom atlantickej klímy a s málo úrodnými vápenato-ílovitými pôdami umiestnenými na terasách a malých pozemkoch. Podoblasť Rioja Alavesa je najpopulárnejšia. 2) Rioja Alta, kde dominuje taktiež atlantické podnebie a ktorej pôdy sú vápenato-ílovité, železito-ílovité a lužné. 3) Rioja Baja má suchšie a teplejšie stredomorské podnebie. Pôdy sú väčšinou železito-ílovité a lužné. 

Maximálny povolený výnos, s cieľom optimalizovať kvalitu vína, je stanovený na 6500kg na hektár. Aktuálna produkcia D.O.Ca Rioja sa pohybuje v rozmedzí 280 až 300 miliónov litrov, z čoho 90% pripadá červenému vínu a zvyšok bielemu a ružovému. Povolené sú odrody červené: Tempranillo, Garnacha, Graciano, Mazuelo a Maturana Tinta a odrody biele: Viura, Malvasía, Garnacha Blanca, Tempranillo Blanco, Maturana Blanca, Turruntés, Chardonnay, Sauvignon Blanc a Verdejo. 

Vína zrejú v dubových sudoch s objemom 225l, kde prebieha pomalý evolučný proces mikro-okysličovania a stabilizácie a zároveň sa získavajú arómy a chute, ktoré poskytujú taníny z dreva. Proces zrenia sa kompletizuje vo fľaši, kde sa víno ďalej vyvíja, aby dosiahlo svoj plný potenciál. Podľa zvoleného procesu zrenia sa víno delí do štyroch kategórií (označené štítkami na fľaši):

-   Záruka pôvodu (Cosecha - Joven): Táto kategória zaručuje pôvod a ročník vína. Zvykne sa jednať o 1-2 ročné vína alebo o vína, ktoré nespĺňajú požiadavky pre kategórie Crianza, Reserva alebo Gran Reserva, ale prešli procesom zrenia (napr. autorské vína).
-   Crianza: Zodpovedá 3 ročným vínam, ktoré zrejú minimálne 1 rok v barikovom sude z dubu. Pri bielych vínach je minimálna doba zrenia v sude 6 mesiacov.
-   Reserva: Do tejto kategórie patria vína, ktoré zrejú minimálne 3 roky (v barikovom sude z dubu a vo fľaši), z čoho aspoň 1 rok v sude. Pri bielych vínach sú to 2 roky s aspoň 6 mesiacmi v barikovom sude.
-  Gran Reserva: Zodpovedá výnimočným ročníkom a vínam, ktoré zrejú minimálne 2 roky v barikovom sude z dubu a 3 roky vo fľaši. Pre biele vína je stanovená doba zrenia na 4 roky, z ktorých musí byť aspoň 6 mesiacov v barikovom sude.

S odrodou Tempranillo ako základom, sa červené vína z D.O.Ca Rioja charakterizujú ako veľmi vyrovnané v obsahu alkoholu, farbe a kyslosti, s dobre kompenzovanou štruktúrou s jemnou a elegantnou chuťou.

Zobraziť vína z D.O.Ca Rioja kliknutím tu (biele) alebo tu (červené).

 

ribera

D.O. RIBERA DEL DUERO
famózna oblasť s celosvetovo preslávenými červenými vínami

Vinohradnícka oblasť s chráneným označením pôvodu (“Denominación de Origen“ = D.O.) Ribera del Duero sa nachádza v autonómnom spoločenstve Kastília-León, približne 150 km na sever od Madridu. Charakterizuje sa výrobou vysoko kvalitných červených vín, ktoré patria medzi najlepšie a najuznávanejšie na svete. 

Špecifické klimatické podmienky tohto regiónu majú významný vplyv počas vegetatívneho cyklu viniča a hrajú kľúčovú úlohu pri jeho vývoji a pri zrení hrozna. Z týchto špeciálnych podmienok závisí do značnej miery kvalita získaného muštu. Podnebie sa vyznačuje mierne nízkym množstvom zrážok (400-600mm za rok), suchými letami, dlhými chladnými zimami a značnými teplotnými výkyvmi v priebehu všetkých ročných období. Jedná sa o stredomorské podnebie s kontinentálnym charakterom. Intenzívny chlad spomaľuje pučanie viniča. Prudké zmeny teplôt v lete medzi dňom a nocou spôsobujú dokonalú rovnováhu pre dozrievanie hrozna. Na jeseň sa zberá hrozno výnimočnej kvality. Vrstvy ílovitých pieskov sa striedajú s vrstvami vápenca, slieňa a vápnitými konkréciami, čo dodáva tunajšiemu vínu jeho typický charakter. Nadmorská výška sa pohybuje od 750 do 850m n.m.

Maximálny povolený výnos, s cieľom optimalizovať kvalitu vína, je stanovený na 7000kg na hektár. Drvivá väčšina produkcie pripadá červenému vínu. Povolené sú odrody červené: Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec a Garnacha Tinta a odrody biele: Albillo.

Všetky vína s chráneným označením pôvodu D.O. Ribera del Duero podstupujú fyzikálne, chemické, biologické a organoleptické analýzy. Červené vína musia obsahovať minimálne 75% odrody Tempranillo (tiež známa ako “Tinta del País” alebo “Tinto Fino”) a delia sa do štyroch kategórií (označené štítkami na fľaši):
 
-   Záruka pôvodu (Cosecha - Joven): Vína, ktoré nezrejú v barikovom sude z dubu alebo vína, ktoré zrejú v sudoch menej ako 12 mesiacov. 
-   Crianza: Zodpovedá vínam, ktoré zrejú minimálne 2 roky (v barikovom sude z dubu a vo fľaši), z toho minimálne 1 rok v sude. 
-   Reserva: Jedná sa o vína, ktoré zrejú minimálne 3 roky (v barikovom sude z dubu a vo fľaši), z toho minimálne 1 rok v sude. 
-   Gran Reserva: Vína, ktoré zrejú minimálne 5 rokov (v barikovom sude z dubu a vo fľaši), z toho minimálne 2 roky v sude. 

Každá fľaša z vinohradníckej oblasti D.O. Ribera del Duero je exkluzívna. Jej obsah skrýva vysoko kvalitné a nezameniteľné víno, ktoré Vám ponúkne nevšedný zážitok.

Zobraziť vína z D.O. Ribera del Duero kliknutím tu.

 

rueda

D.O. RUEDA
nenapodobiteľné, grandiózne biele vína z autochtónnej odrody Verdejo

Vinohradnícka oblasť Rueda bola prvou v autonómnom spoločenstve Kastília-León s chráneným označením pôvodu (“Denominación de Origen“ = D.O.). Získala ho v roku 1980, po niekoľko ročnom úsilí pre uznanie a ochranu autochtónnej odrody: Verdejo. D.O. Rueda je oblasťou, ktorá má veľmi priaznivé prírodné podmienky na výrobu vysoko kvalitných bielych vín. V Španielsku patria medzi najpredávanejšie a pre svoju svoju jedinečnosť a kvalitu sa vyvážajú do celého sveta, kde sa tešia stále väčšej obľube.

Osobitosť D.O. Rueda definujú tri prvky: hrozno Verdejo, autochtónna odroda z tejto oblasti, kontinetálna klíma a štrkové pôdy.

Hrozno Verdejo rastie v oblasti Rueda už niekoľko storočí. Do Španielska bolo prinesené v 11. storočí. Biele vína pripravené z odrody Verdejo sa vyznačujú nádhernou vôňou, lahodnou chuťou a vynikajúcou kyslosťou. Sú to vína so skvelou harmóniou, ktoré vďaka svojím charakteristikám pozývajú po prvom pohári na druhý.

D.O. Rueda sa nachádza v nadmorskej výške 700-800m, na rovinatom teréne, kde zima je dlhá a chladná, jar krátka s neskorými mrazmi a leto horúce a suché. Toto núti vínnu révu hľadať vodné zdroje hlboko v podzemí, viac ako v iných častiach Európy. Dažde sú zriedkavé (300-500l za rok). Teplotné rozdiely medzi dňom a nocou, sú tajomstvom rovnováhy medzi cukrom, ktoré získava hrozno so slnkom a kyslosťou, ktorú nestratí počas chladnejších nocí. Podnebie je stredomorské s kontinentálnym vplyvom.

Maximálny povolený výnos, s cieľom optimalizovať kvalitu vína, je stanovený pre odrodu Verdejo na 8000 / 10000kg na hektár. Rozloha registrovaných vinohradov je 13000 hektárov a takmer celá produkcia pripadá bielemu vínu. Povolené sú odrody biele: Verdejo, Sauvignon Blanc, Viura a Palomino Fino a odrody červené: Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot a Garnacha.

Všetky vína s chráneným označením pôvodu D.O. Rueda musia prejsť senzorickými a fyzikálno-chemickými analýzami. Zárukou kontroly a pôvodu vína sú štítky na fľaši podľa ktorých sa biele vína delia do nasledovných kategórií: 
 
-   Rueda Verdejo: Víno, pri ktorého výrobe sa používa minimálne 85% odrody Verdejo. 
-   Rueda: Víno pripravené s minimálne 50% odrody Verdejo.
-   Rueda Sauvignon: Víno, pri ktorého výrobe sa používa minimálne 85% odrody Sauvignon Blanc.
-   Rueda Espumoso: Šumivé víno, ktoré sa pripravuje tradičnou metódou druhého kvasenia vo fľaši a ktoré zreje vo fľaši minimálne 9 mesiacov. Ak je to suché alebo polosuché, tak sa používa minimálne 50% odrody Verdejo. Ak je to Brut alebo Brut Nature, tak sa používa minimálne 85% odrody Verdejo.
-   Rueda Dorado: Likérové víno, suché, získané oxidačným zrením. Pred uvedením na trh, ostáva aspoň 2 roky v dubovom sude.

Biele vína z D.O. Rueda pripravené z autochtónnej odrody Verdejo sú unikátne vďaka svojej nádhernej vôňi, lahodnej chuti a vynikajúcej kyslosti.

Zobraziť vína z D.O. Rueda kliknutím tu.

 

vinos-do-navarra

D.O. NAVARRA
považovaná za najlepšiu oblasť vo výrobe ružových vín v Španielsku

Dôkazy o pestovaní viniča a výrobe vína vo vinohradníckej oblasti D.O. Navarra pochádzajú ešte z doby rímskej nadvlády. Oblasť s chráneným označením pôvodu D.O. Navarra sa nachádza na severe Španielska, medzi slávnou Riojou a Francúzskom, a je známa svojimi kvalitnými ružovými a červenými vínami. V príprave ružových vín je považovaná za najlepšiu v Španielsku.

D.O. Navarra sa rozkladá na 11000 hektároch a delí sa do 5 podoblastí: Baja Montaña, Valdizarbe, Tierra Estella, Ribera Alta a Ribera Baja. Jednou z hlavných charakteristík, ktoré definujú túto oblasť je veľká rozmanitosť krajiny a klímy. V D.O. Navarra, ako jedinej vinohradníckej oblasti v Španielsku, pôsobia až tri klímy (atlantická, kontinentálna a stredomorská). K tomuto dochádza kvôli blízkosti Kantábrijských vrchov, vplyvu Pyrenejí a údoliu rieky Ebro. Pôdy sú vápenaté, chudobné na íl a živiny, sú zdravé a dobre odvodnené. Nadmorská výška je v rozpätí od 250 do 550m. Ročné zrážky sa pohybujú od 450 do 680mm.

Vo viac ako 70% vinohradoch sa pestujú autochtónne odrody (Garnacha, Tempranillo...), zatiaľ čo zvyšných 30% je tvorených známymi medzinárodnými odrodami (Cabernet Sauvignon, Chardonnay...). 90% pestovaného hrozna sú červené odrody. 63% výroby pripadá červenému a 25% ružovému vínu. Povolené sú odrody biele: Chardonnay, Garnacha Blanca, Malvasía, Moscatel de Grano Menudo, Sauvignon Blanc a Viura a odrody červené: Cabernet Sauvignon, Garnacha Tinta, Graciano, Merlot, Mazuelo, Pinot Noir, Syrah a Tempranillo.

Vďaka výborným prírodným podmienkam a dlhej tradícii výroby, vína z D.O. Navarra ponúkajú širokú škálu možností: od preslávených ružových až po šťavnaté mladé červené vína, od lahodných bielych až po veľkolepé barikové červené vína (crianza, reserva). Vína vhodné pre každú príležitosť a všetky chute, prispôsobené spotrebiteľovi tak, aby zažil nové senzácie a príjemné okamihy.

Zobraziť vína z D.O. Navarra kliknutím tu (biele), tu (ružové) alebo tu (červené).

 

rias-baixas

D.O. RÍAS BAIXAS
jedna z najlepších oblastí vo výrobe bielych vín v Španielsku

Vinohradnícka oblasť Rías Baixas (Galícia, severozápadné Španielsko) bola vyhlásená za oblasť s chráneným označením pôvodu (“Denominación de Origen“ = D.O.) v roku 1988. Hlavným protagonistom v tejto oblasti je autochtónna odroda Albariño, z ktorej sa vyrába jedno z najžiadanejších a najkvalitnejších bielych vín v Španielsku. 

D.O. Rías Baixas je rozdelená do 5 podoblastí:  Valle de Salnés, Condado de Tea, El Rosal, Sotomayor y Ribera del Ulla, s celkovou rozlohou 2400 hektárov. Jedná sa o nížiny s nadmorskou výškou do 300m, v blízkosti oceánu a na dolných tokoch riek. Na tomto území má vplyv atlantická klíma s miernymi teplotami počas všetkých ročných období, s dostatkom slnečného svitu a s výdatnými zrážkami, ktoré sa znížia v letnom období. Priemerná teplota v zime je 10ºC s malými rozdielmi medzi dennými a nočnými teplotami. Vína sú atlantického charakteru. Pôdy sú prevažne tvorené žulou a naplaveninami.

Vína s ochrannou známkou vinohradníckej oblasti D.O. Rías Baixas môžu byť vyrobené iba z nasledovných bielych odrôd: Albariño, Loureira Blanca / Marqués, Treixadura, Caiño Blanco, Torrontés a Godello a z nasledovných červených odrôd: Caiño Tinto, Espadeiro, Loureira Tinta, Sousón, Mencía, Brancellao a Pedral.

Vína z D.O. Rías Baixas zbierajú vyznamenania a ocenenia z najprestížnejších súťaží a sú obľubené nielen v Španielsku ale aj po celom svete. 

Zobraziť vína z D.O. Rías Baixas kliknutím tu.

 

castilla-y-leon

VT/IGP CASTILLA Y LEÓN

Castilla y León je chránené zemepisné označenie, ktoré sa používa pre vína vyrobené z hrozna vypestovaného v autonómnom spoločenstve Kastília-León. Pod týmto chráneným označením sa pripravujú biele, ružové a červené vína v provinciách Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid a Zamora. Prevláda tu stredomorsko-kontinentálne podnebie s nízkymi zrážkami a rozmanitými pôdami.

Zobraziť vína z VT/IGP Castilla y León kliknutím tu (biele) alebo tu (ružové).

Späť do obchodu